rychlý kontakt
tel. 606 609 077 | 608 781 888
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Reklamační řád

ÚVOD

Reklamační řád slouží k vyřešení vztahů mezi internetovým obchodem haas-sohn-kks.cz a zákazníkem, v případě, že na zboží zakoupeném v tomto obchodě se projeví jakékoli vady. Společně s obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího haas-sohn-kks.cz a kupujícího (zákazník).

Informace o odstoupení od objednávky – storno jsou uvedeny v obchodních podmínkách.


OBECNÉ PODMÍNKY

Na prodáváné zboží se vztahuje záruční doba minimálně 2 roky. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční doba, musí být uvedena v záručním listu, který je dodán spolu se zbožím.

Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,…) ještě před jeho použitím, musí tuto skutečnost sdělit co možná nejdříve pracovníkům internetového obchodu haas-sohn-kks.cz, nejpozději však do jednoho pracovního dne od data převzetí zboží.

V případě reklamace zboží kontaktujte pracovníky internetového obchodu haas-sohn-kks.cz. Nejlépe na e-mail info@kamna-kks.cz. Kontakt na nejbližší servisní středisko Vám bude sdělen v závislosti na reklamovaném zboží a adrese umístění zboží.


REKLAMACE ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Pro úspěšné vyřízení reklamačního řízení je zákazník povinen dodržet všechny tyto podmínky:

1. zboží předat k opravě dle předem dohodnutého postupu
2. ke zboží přiložit řádně vyplněný záruční list
3. ke zboží přiložit kopii daňového dokladu a dodacího listu
4. ke zboží vypracovat písemně úplný popis závady

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy zákazník převezme opravené zboží se do zaruční doby nepočítá.

Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska.

Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběrateli zpět.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

1. Vznikne-li škoda při přepravě zboží. Za vzniklou škodu odpovídá dopravce
2. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
3. Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
4. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
5. Zboží bylo poškozeno živly
6. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
7. Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
8. V případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat. Minimální částka za vyřízení takové reklamace je 400,– Kč

Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.prodej na splátky

Nejžádanější zboží:

HAAS+SOHN Arktic

Fotografie zboží: HAAS+SOHN Arktic | eshop KAMNA-KKS.cz

16141.00 Kč |  16990.00 Kč | sleva: 5%

více informací

Doporučujeme:

HAAS+SOHN Treviso II - hnědé kachle

Fotografie zboží: HAAS+SOHN Treviso II - hnědé kachle | eshop KAMNA-KKS.cz

26828.00 Kč |  28240.00 Kč | sleva: 5%

více informací

slovník technických pojmů

ČSN EN 13 240, ČSN EN 13 229

Krbová kamna nebo krbová kamna s výměníkem, která nejsou označena značkou ČSN EN 13 240, nemusí vždy splňovat předepsané normy v ČR a může se stát, že u nás nemohou být provozována. Proto je vždy lepší si nechat takový výrobek posoudit od kvalifikova...


MENU:
HAAS-SOHN-KKS.cz | Člen skupiny KKS:

tel.+420 606 609 077
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Realizace projektu skupiny KKS:

WEBNOVELA.cz - tvorba webu

© KAMNA-KKS.cz | 2014